English
Deutsch
Español
Skandinaviska
Français
Русский

8052 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 15-Aug-2018

Status: active

© 2019 IUF

Inga rättigheter för personalen på Marriotts paradis i Bali

Globala hotelljätten Marriotts femstjärniga W-hotell i Bali-Seminyak i Indonesien lovar gästerna en "vistelse i paradiset". Men det är knappast ett paradis för anställda på hotellet som försöker utöva sina grundläggande rättigheter.

Ca 40 procent av hotellets personal har osäkra tidsbegränsade anställningsavtal. De lever under ständigt hotet att avtalen inte förnyas och har jobbat tolvtimmarsskift utan övertidsersättning. I januari i år började de anställda bilda en fackförening. De registrerade sitt fack hos myndigheterna 31 januari och anslöt sig till IUL:s indonesiska hotell- och turismmedlem FSPM.
Fackmedlemmarna utsattes genast för påtryckningar från arbetsgivaren, som försöker få dem att gå ur facket - det är inte svårt att skrämma den som är anställd på ett förnybart korttidsavtal. Och 2 mars stängdes klubbens ordförande Agus Sarwatama av från jobbet, i en absurd process där en rent intern facklig angelägenhet förvandlades till något som påstods skada hotellverksamheten.
Sarwatamas anställningsavtal löpte ut 31 juli - och plötsligt stod personalen utan sin demokratiskt valda fackordförande, deras fack var fortfarande inte erkänt som motpart av arbetsgivaren, och inga rutiner fanns för avtalsförhandlingar. Vad är Marriotts femstjärniga formel för en paradisö? Osäkra anställningar, inget fack, obetald övertid, ingen rättssäkerhet och inga rättigheter för arbetstagare.

ANVÄND FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL MARRIOTT, världens största hotellkedja, och kräv att de respekterar mänskliga rättigheter på sina hotell och ser till att fackordföranden Agus Sarwatama återanställs och de mänskliga rättigheterna respekteras till fullo på W-hotellet i Bali-Seminyak.

Meddelandet visas först på engelska och sedan på svenska.

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To Arne M. Sorenson
President and CEO
Cc David A Rodriguez
Executive Vice President &
Chief Human Resources Officer

Dear Sirs

I have been informed by the IUF of serious violations of fundamental trade union rights at the W hotel in Bali-Seminyak. Workers formed and legally registered a trade union at the hotel in January in response to abusive working conditions.

Management responded by pressuring union members to resign and by suspending union Chairman Agus Sarwatama on March 2 over a purely internal union matter elevated by management into an absurd accusation of allegedly harming the business in a procedure completely lacking in due process.

His contract expired on July 31 and was not renewed, depriving the workers of their elected union chairman and their rights.

Marriott prides itself on ensuring high standards throughout its branded hospitality operations. Respect for the human rights of all workers in these establishments, including their right to join, form and be represented by a trade union should be at the top of those rigorous standards. These obligations are also set out in the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, which apply to Marriott's global business.

I urge Marriott International to act immediately to ensure that union chairman Agus Sarwatama is reinstated to his position and management of the W hotel in Bali-Seminyak acts to ensure full respect for trade union rights.

**********

Översättning:

Till: Arne M Sorenson
Vd och styrelseordförande
Kopia: David A Rodriguez
Vice vd och hr-ansvarig

Hej!

Jag har fått veta av IUL att det begåtts allvarliga brott mot de grundläggande fackliga rättigheterna på W-hotellet i Bali-Seminyak. Personalen på hotellet bildade en fackförening och registrerade den hos myndigheterna i januari på grund av de usla arbetsvillkoren.

Arbetsgivaren svarade med att försöka tvinga medlemmarna att gå ur facket och stängde av fackordföranden Agus Sarwatama från jobbet 2 mars med anledning av en rent intern facklig fråga som arbetsgivaren i en rättsosäker process förvandlade till en absurd anklagelse om att den skadade hotellverksamheten.

Sarwatamas anställningsavtal gick ut 31 juli och förnyades inte, vilket ledde till att personalen förlorade sin demokratiskt valda fackordförande och sina rättigheter.

Marriott är stolta över den höga standard som genomsyrar all dess hotellverksamhet. Respekt för de mänskliga rättigheterna hos alla som arbetar på företagets anläggningar - inklusive rätten att bilda, gå med i och företrädas av en fackförening - ska vara en självklar del av denna standard. Detta är också krav som fastställs i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som gäller för Marriotts globala verksamhet.

Jag uppmanar Marriott International att omedelbart se till att fackföreningsordföranden Agus Sarwatama återanställs i sin gamla befattning och att arbetsgivaren på W-hotellet visar full respekt för fackliga rättigheter.

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: Arne.Sorenson@marriott.com
david.rodriguez@marriott.comStop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 1127 :

Tack

Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: