English
Deutsch
Español
Skandinaviska
Français
Русский

8060 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 15-Aug-2018

Status: closed

© 2024 IUF

This campaign is now closed.
Diese Kampagne ist abgeschlossen.
Cette campagne est close.
Esta campaña ha terminado.
Kampanjen er avsluttet.

Inga rättigheter för personalen på Marriotts paradis i Bali

Globala hotelljätten Marriotts femstjärniga W-hotell i Bali-Seminyak i Indonesien lovar gästerna en "vistelse i paradiset". Men det är knappast ett paradis för anställda på hotellet som försöker utöva sina grundläggande rättigheter.

Ca 40 procent av hotellets personal har osäkra tidsbegränsade anställningsavtal. De lever under ständigt hotet att avtalen inte förnyas och har jobbat tolvtimmarsskift utan övertidsersättning. I januari i år började de anställda bilda en fackförening. De registrerade sitt fack hos myndigheterna 31 januari och anslöt sig till IUL:s indonesiska hotell- och turismmedlem FSPM.
Fackmedlemmarna utsattes genast för påtryckningar från arbetsgivaren, som försöker få dem att gå ur facket - det är inte svårt att skrämma den som är anställd på ett förnybart korttidsavtal. Och 2 mars stängdes klubbens ordförande Agus Sarwatama av från jobbet, i en absurd process där en rent intern facklig angelägenhet förvandlades till något som påstods skada hotellverksamheten.
Sarwatamas anställningsavtal löpte ut 31 juli - och plötsligt stod personalen utan sin demokratiskt valda fackordförande, deras fack var fortfarande inte erkänt som motpart av arbetsgivaren, och inga rutiner fanns för avtalsförhandlingar. Vad är Marriotts femstjärniga formel för en paradisö? Osäkra anställningar, inget fack, obetald övertid, ingen rättssäkerhet och inga rättigheter för arbetstagare.

ANVÄND FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL MARRIOTT, världens största hotellkedja, och kräv att de respekterar mänskliga rättigheter på sina hotell och ser till att fackordföranden Agus Sarwatama återanställs och de mänskliga rättigheterna respekteras till fullo på W-hotellet i Bali-Seminyak.

Meddelandet visas först på engelska och sedan på svenska.