English
Deutsch
Français
Español
Skandinaviska
Русский
العربية

7914 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 19-Jul-2017

Status: active

© 2017 IUF

Arbetarna på sockerrörsplantagen Haft Tapeh i Iran kämpar för sina löner, pensioner och rättigheter!

Arbetarna på den stora sockerrörsplantagen och fabriken Haft Tapeh i staden Shush i södra Iran har alltid varit tvungna att kämpa för sina löner och rättigheter. Efter en 42 dagar lång strejk år 2008 där man krävde utbetalning av sedan länge innehållna löner bildade arbetarna en oberoende fackförening, anknuten till IUF. Fackföreningens ledare har utsatts för gripanden, fängelsestraff och svartlistning. Arbetarna och deras fackförening utsätts än en gång för repressalier då de demonstrerar för att få ut stora summor innehållna löner och förmåner.

Villkoren har försämrats sedan företaget privatiserades 2015 genom en oklar överenskommelse vars detaljer aldrig klargjorts helt och hållet. Sedan oktober förra året har arbetarna upprepade gånger varit tvungna att strejka och demonstrera för att kräva utbetalning av sina löner och förmåner. Det senaste tillfället var i juni i år. Lönerna för tusentals arbetare har hållits inne under mellan två och upp till fyra månader. Pensionsutbetalningar har avbrutits under de senaste månaderna eftersom företaget inte har betalat in sina avgifter till det statliga försäkringssystemet. Över hälften av arbetarna på plantagen och fabriken saknar permanenta anställningsavtal och lever i ständig osäkerhet. Nuvarande och pensionerade arbetare och deras familjemedlemmar har utsatts för trakasserier och hot om att företaget kommer att läggas ner ifall de fortsätter kräva sina rättigheter. Arbetare har rutinmässigt trakasserats, avskedats och utsatts för ständig bevakning av säkerhetsstyrkor.

Haft Tapehs arbetare och deras fackförening kräver fullständig utbetalning av innehållna löner och förmåner, erkännande av deras fackförening som arbetarnas lagliga företrädare samt att företaget återgår i statlig ägo.

Använd nedanstående formulär för att skicka ett meddelande till de iranska myndigheterna som stöd för arbetarnas krav. Meddelandet visas först på engelska och sedan på svenska.

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To Seyyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran

I write in response to massive and ongoing violations of the rights of the workers at the Haft Tepah Sugar Cane Company in Shush. The situation of the workers has always been difficult - workers have for many years had to struggle to ensure payment of their wages and workers' leaders have been harassed and imprisoned. But it has worsened since Haft Tapeh was privatized in 2015. Thousands of workers have not been paid their wages for as long as four months; social security payments have been suspended due to the company's massive debt to the social security administration. The workers live in permanent insecurity because over half have no permanent employment contract. When they demand their rights, Deputy CEO Siamak Nasiri-Afshar verbally abuses them and threatens closure of the company. The private owners have failed miserably. I call on your government to act to ensure that all current and retired Haft Tapeh workers are paid their full wage and benefit arrears; that the Haft Tapeh Sugar Workers Union is recognized as the workers' legal bargaining representative; and that the company is taken back into state ownership in view of the private owners' massive debt to the Social Security Organization and complete failure to meet the company's responsibility towards its employees.

Yours sincerely

**********
Översättning:

Till Seyyed Ali Khamenei, Irans högste ledare

Jag skriver angående de svåra och kontinuerliga kränkningarna av arbetarna på sockerrörsföretaget Haft Tapeh i Shush. Arbetarnas situation har alltid varit svår. De har i många år varit tvungna att kämpa för att få sina löner utbetalda och arbetarnas ledare har utsatts för trakasserier och fängslande. Men situationen har förvärrats ytterligare sedan Haft Tapeh privatiserades år 2015. Lönerna för tusentals arbetare har hållits inne i upp till fyra månader. Utbetalningar av sociala förmåner har avbrutits på grund av företagets enorma skuld till det statliga försäkringssystemet. Arbetarna lever i ständig osäkerhet då över hälften saknar permanenta anställningsavtal. Då arbetarna krävt sina rättigheter har vice VD Siamak Nasiri-Afshar utsatt dem för verbala trakasserier och hotat att lägga ner företaget. De privata ägarna har misslyckats kapitalt. Jag uppmanar er regering att vidta åtgärder för att garantera att Haft Tapehs arbetare får alla sina innehållna löner och förmåner utbetalda, att Haft Tapehs fackförening erkänns som arbetarnas lagliga förhandlingsrepresentant, samt att företaget återgår i statlig ägo då de privata ägarna ådragit sig en enorm skuld till det statliga försäkringssystemet och fullständigt misslyckats uppfylla företagets åtaganden gentemot sina anställda.

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: iran@un.int
info_leader@leader.ir
media@rouhani.ir
vazir@medu.ir
iranemb.lon@mfa.gov.ir
secretariat@iranembassy.chStop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 1088 :

Tack
Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: