English
Deutsch
Français
Español
Skandinaviska
Русский
العربية

7920 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 19-Jul-2017

Status: closed

© 2021 IUF

This campaign is now closed.
Diese Kampagne ist abgeschlossen.
Cette campagne est close.
Esta campaña ha terminado.
Kampanjen er avsluttet.

Arbetarna på sockerrörsplantagen Haft Tapeh i Iran kämpar för sina löner, pensioner och rättigheter!

Arbetarna på den stora sockerrörsplantagen och fabriken Haft Tapeh i staden Shush i södra Iran har alltid varit tvungna att kämpa för sina löner och rättigheter. Efter en 42 dagar lång strejk år 2008 där man krävde utbetalning av sedan länge innehållna löner bildade arbetarna en oberoende fackförening, anknuten till IUF. Fackföreningens ledare har utsatts för gripanden, fängelsestraff och svartlistning. Arbetarna och deras fackförening utsätts än en gång för repressalier då de demonstrerar för att få ut stora summor innehållna löner och förmåner.

Villkoren har försämrats sedan företaget privatiserades 2015 genom en oklar överenskommelse vars detaljer aldrig klargjorts helt och hållet. Sedan oktober förra året har arbetarna upprepade gånger varit tvungna att strejka och demonstrera för att kräva utbetalning av sina löner och förmåner. Det senaste tillfället var i juni i år. Lönerna för tusentals arbetare har hållits inne under mellan två och upp till fyra månader. Pensionsutbetalningar har avbrutits under de senaste månaderna eftersom företaget inte har betalat in sina avgifter till det statliga försäkringssystemet. Över hälften av arbetarna på plantagen och fabriken saknar permanenta anställningsavtal och lever i ständig osäkerhet. Nuvarande och pensionerade arbetare och deras familjemedlemmar har utsatts för trakasserier och hot om att företaget kommer att läggas ner ifall de fortsätter kräva sina rättigheter. Arbetare har rutinmässigt trakasserats, avskedats och utsatts för ständig bevakning av säkerhetsstyrkor.

Haft Tapehs arbetare och deras fackförening kräver fullständig utbetalning av innehållna löner och förmåner, erkännande av deras fackförening som arbetarnas lagliga företrädare samt att företaget återgår i statlig ägo.

Använd nedanstående formulär för att skicka ett meddelande till de iranska myndigheterna som stöd för arbetarnas krav. Meddelandet visas först på engelska och sedan på svenska.