English
Skandinaviska
Deutsch
Français
Español
Русский

9057 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 05-Oct-2016

Status: active

© 2017 IUF

Ledande snabbmatskedja i Indonesien trappar upp trakasserier mot anställda som kräver grundläggande rättigheter

Champ Resto Indonesia - en av Indonesiens ledande snabbmatskedjor - trappar upp angreppen mot anställda och facket, som kräver respekt för grundläggande rättigheter. I november förra året avled en Champ Resto-anställds nyfödda bebis, eftersom barnet inte omfattades av föräldrarnas sjukförsäkring. Det visade sig att företaget inte registrerat sina anställda i det offentliga sjukförsäkringsprogrammet för arbetstagare och deras familjer.

Det nyfödda barnets pappa som arbetat på Champ Resto i 14 år fick sparken för att han inte kom till jobbet under de fem dagar då familjen sörjde sitt döda barn. När medlemmar i nationella federationen för hotell- och restauranganställda FSPM demonstrerade i Bandung i juli för att kräva att Champ Resto i enlighet med myndigheternas regler registrerar alla anställda i sjukförsäkringen för arbetstagares familjer fick 83 anställda omedelbart sparken.

Arbetsgivaren vägrar återanställa dem och har bemött fackets protester med att sätta ytterligare press på förbundets medlemmar. 14 fackligt aktiva omplacerades från Bandung till Jakarta - en sträcka på över tio mil, eller tre timmars resväg. 12 av de 14 sa upp sig, eftersom omplaceringen skulle skilja dem från sina familjer och de saknade möjlighet till boende i Jakarta.

Facket fortsätter demonstrera varje vecka för att kräva att arbetsgivaren återanställer de uppsagda, respekterar de fackliga rättigheterna fullt ut och inkluderar alla företagets anställda och deras familjer i den statliga sjukförsäkringen.

Stöd deras kamp! ANVÄND FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL CHAMP RESTO!

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To President Director PT. Champ Resto Indonesia Ali Gunawan Budiman

Sir

I have learned from the IUF that 83 workers were dismissed when members of the FSPM demonstrated following the tragic death of long-serving Champ Resto employee Kemal Ahmad's new-born child. Workers at your company had every right to protest when they learned that employees and family members had not been enrolled in the government BPJS health insurance program. I have also learned that union members have been summarily transferred from Jakarta to Bandung and others threatened with transfer or lack of promotion simply for exercising their human right to join a union. I call on your company to immediately reinstate the 83 dismissed workers, take immediate action to ensure that all workers and their families are properly registered in the government health insurance scheme and ensure full respect for the rights of the FSPM and its members.

Yours sincerely

**********
Översättning:

Bäste Ali Gunawan Budiman!

Det har kommit till min kännedom att 83 anställda sparkades när FSPM:s medlemmar demonstrerade efter det tragiska dödsfallet med Kemal Ahmads - som arbetat länge på Champ Resto - nyfödda barn. Ditt företags anställda är i sin fulla rätt att protestera när de får veta att er personal och deras familjer inte registrerats i den statliga sjukförsäkringen BPJS. Jag har dessutom fått veta att fackmedlemmar godtyckligt omplacerats från Bandung till Jakarta eller hotats med omplacering eller med att inte befordras, enbart för att de utövat sin mänskliga rättighet att gå med i facket. Jag uppmanar ditt företag att genast återanställa de 83 uppsagda arbetstagarna, omedelbart vidta åtgärder för att säkra att alla anställda och deras familjer registreras korrekt i den statliga sjukförsäkringen samt att ni visar full respekt för FSPM:s och fackmedlemmarnas rättigheter.

Hälsningar

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: agbudiman@gmail.com
ali.budiman@champ-group.comStop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 1023 :

Tack
Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: