English
Skandinaviska
Deutsch
Español
Français
العربية

7573 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 05-Dec-2017

Status: closed

© 2021 IUF

This campaign is now closed.
Diese Kampagne ist abgeschlossen.
Cette campagne est close.
Esta campaña ha terminado.
Kampanjen er avsluttet.

Iran: Fyra månader utan lön! Arbetarna hos sockerproducenten Haft Tapeh strejkar och demonstrerar

Den 2 december inledde arbetarna på sockerrörplantagen och sockerbruket Haft Tapeh - en gigantisk anläggning i staden Shush i västra Iran - en ny omgång strejker och demonstrationer efter att ha gått utan lön och förmåner i över fyra månader. Arbetarna och deras familjer är hungriga och - de behöver ditt stöd.

Arbetarna på Haft Tapeh har ständigt tvingats kämpa för sina löner, pensioner och rättigheter. 2008 bildade de en fri fackförening - som är ansluten till IUL - efter att i 42 dagar ha strejkat för att få ut sedan länge innestående lön. I juni i år la arbetarna åter ner arbetet och demonstrerade för att få sina löner som inte betalats ut på upp till fyra månader. Som ett svar på vår internationella kampanj betalades de innestående lönerna delvis ut, men företaget är fortfarande skyldigt tillfälligt anställda över två månadslöner för 2016. Och inga arbetare har fått ut någon lön sedan 11 juli. Många arbetare kommer dessutom att åtalas för sina tidigare protester mot företagets agerande.

De fackliga ledarna har anhållits, fängslats och svartlistats. Arbetarna och deras fack utsätts återigen för trakasserier och hot om att stoppa fackföreningen nu när de demonstrerar för sina löner, pensioner och rättigheter. När Aube Aghaabi som arbetar på Haft Tapeh nyligen stämde företaget efter en allvarlig arbetsplatsolycka hämnades arbetsgivaren genom att sparka honom och 50 andra arbetare som var släktingar eller hade samma efternamn. Säkerhetsstyrkorna håller ständig uppsikt över fabriken.

Förhållandena på Haft Tapeh har försämrats sedan företaget privatiserades i en skumraskaffär 2015. Pensionsförmånerna har stoppats efter att företaget struntat i sina inbetalningar till det statliga socialförsäkringssystemet.

Arbetarna på Haft Tapeh kräver att alla innestående löner betalas ut i sin helhet, att facket erkänns som arbetarnas lagliga representant, att de felaktigt uppsagda arbetarna återanställs, och att företaget åter förstatligas.

Fyll i formuläret nedan för att skicka ett protestbrev till de iranska myndigheterna och stödja arbetarnas krav.