English
Deutsch
Español
Skandinaviska
Français
Русский

10553 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 28-Mar-2017

Status: closed

© 2020 IUF

This campaign is now closed.
Diese Kampagne ist abgeschlossen.
Cette campagne est close.
Esta campaña ha terminado.
Kampanjen er avsluttet.

Indonesien: Coca-Colas tappare motarbetar fria fack

Australienbaserade Cola-tapparen Coca-Cola Amatil bryter systematiskt mot grundläggande rättigheter i ett försöka att krossa fria och demokratiska fackföreningar i sin verksamhet i Indonesien. Och Coca-Colas koncernledning i USA känner till alltihop men ser mellan fingrarna med oegentligheterna.

I mars 2015 började Coca-Colas anställda i Jakarta-Cibitung-området i västra Java organisera en fri fackförening, SBCCD, som registrerades hos myndigheterna i maj. Arbetsgivaren svarade med att trakassera medlemmarna och vidta disciplinåtgärder mot ledarna. Fackets ordförande Atra Narwanto stängdes av från jobbet - första steget på väg mot uppsägning - 30 juni 2015, i en process som flagrant bryter mot både lag och rättssäkerhet. I december 2015 rekommenderade den lokala arbetsmarknadsmyndigheten företaget att omedelbart återanställa ordföranden. Coca-Cola-ledningen avfärdade rekommendationen, anlitade en juristfirma som är ökänd för sin fackföreningsfientliga profil och överklagade fallet i en högre instans. Den 5 oktober 2016 beslutade den högre instansen att ordföranden skulle sägas upp. Den lokala arbetsgivaren har avfärdat fackets begäran om kollektivavtalsförhandlingar och vägrar låta Narwanto delta i företagsledningens möten med facket, trots att han fortfarande är fackföreningens valda ordförande.

Ledningen för Amatil reagerade lika brutalt när Coca-Colas anställda i Bawen (centrala Java) började organisera en fri fackförening, SBMCC, i november 2016. Facket registrerades hos myndigheterna 9 februari 2017 och höll sitt första medlemsmöte 18 februari, då Lutfi Arifiyanto valdes som ordförande. Tre dagar senare omplacerades Arifiyanto till en arbetsplats 17 mil bort. Ytterligare tre dagar senare mottog han ett så kallat "andra varningsbrev" trots att han aldrig fått det första. Och 16 mars fick han veta att han var uppsagd från och med 1 april.

IUL har upprepade gånger uppmanat Amatils ledning på samtliga nivåer och The Coca-Cola Company i USA att rätta till dessa uppenbara brott mot de fackliga rättigheterna. Ingendera instans har gett ett positivt svar.

Coca-Cola Amatil är ensam tappare av Coca-Colas produkter i Australien, Nya Zeeland, Indonesien, Papua Nya Guinea, Fiji och Samoa. The Coca-Cola Company - med huvudkontor i USA - äger 29 % av aktierna i Coca-Cola Amatil, ger Amatil licens för sina produkter och tillhandahåller det äganderättsskyddade koncentratet. The Coca-Cola Company är ansvarigt för det som sker i Coca-Cola-systemet.

FYLL I FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV till The Coca-Cola Company i USA och kräva att det ser till att de båda sparkade fackledarna omedelbart återanställs, företaget slutar trakassera och förfölja fackliga ledare och i god tro börjar kollektivavtalsförhandla med de fria och demokratiska fackföreningar som samarbetar med IUL på dess indonesiska anläggningar.

Meddelandet visas först på engelska och sedan på svenska.