English
Deutsch
Español
Skandinaviska
Français
Русский

10553 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 28-Mar-2017

Status: active

© 2018 IUF

Indonesien: Coca-Colas tappare motarbetar fria fack

Australienbaserade Cola-tapparen Coca-Cola Amatil bryter systematiskt mot grundläggande rättigheter i ett försöka att krossa fria och demokratiska fackföreningar i sin verksamhet i Indonesien. Och Coca-Colas koncernledning i USA känner till alltihop men ser mellan fingrarna med oegentligheterna.

I mars 2015 började Coca-Colas anställda i Jakarta-Cibitung-området i västra Java organisera en fri fackförening, SBCCD, som registrerades hos myndigheterna i maj. Arbetsgivaren svarade med att trakassera medlemmarna och vidta disciplinåtgärder mot ledarna. Fackets ordförande Atra Narwanto stängdes av från jobbet - första steget på väg mot uppsägning - 30 juni 2015, i en process som flagrant bryter mot både lag och rättssäkerhet. I december 2015 rekommenderade den lokala arbetsmarknadsmyndigheten företaget att omedelbart återanställa ordföranden. Coca-Cola-ledningen avfärdade rekommendationen, anlitade en juristfirma som är ökänd för sin fackföreningsfientliga profil och överklagade fallet i en högre instans. Den 5 oktober 2016 beslutade den högre instansen att ordföranden skulle sägas upp. Den lokala arbetsgivaren har avfärdat fackets begäran om kollektivavtalsförhandlingar och vägrar låta Narwanto delta i företagsledningens möten med facket, trots att han fortfarande är fackföreningens valda ordförande.

Ledningen för Amatil reagerade lika brutalt när Coca-Colas anställda i Bawen (centrala Java) började organisera en fri fackförening, SBMCC, i november 2016. Facket registrerades hos myndigheterna 9 februari 2017 och höll sitt första medlemsmöte 18 februari, då Lutfi Ariyanto valdes som ordförande. Tre dagar senare omplacerades Ariyanto till en arbetsplats 17 mil bort. Ytterligare tre dagar senare mottog han ett så kallat "andra varningsbrev" trots att han aldrig fått det första. Och 16 mars fick han veta att han var uppsagd från och med 1 april.

IUL har upprepade gånger uppmanat Amatils ledning på samtliga nivåer och The Coca-Cola Company i USA att rätta till dessa uppenbara brott mot de fackliga rättigheterna. Ingendera instans har gett ett positivt svar.

Coca-Cola Amatil är ensam tappare av Coca-Colas produkter i Australien, Nya Zeeland, Indonesien, Papua Nya Guinea, Fiji och Samoa. The Coca-Cola Company - med huvudkontor i USA - äger 29 % av aktierna i Coca-Cola Amatil, ger Amatil licens för sina produkter och tillhandahåller det äganderättsskyddade koncentratet. The Coca-Cola Company är ansvarigt för det som sker i Coca-Cola-systemet.

FYLL I FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV till The Coca-Cola Company i USA och kräva att det ser till att de båda sparkade fackledarna omedelbart återanställs, företaget slutar trakassera och förfölja fackliga ledare och i god tro börjar kollektivavtalsförhandla med de fria och demokratiska fackföreningar som samarbetar med IUL på dess indonesiska anläggningar.

Meddelandet visas först på engelska och sedan på svenska.

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To Brent Wilton, Global Director, Workplace Rights and Human Rights, The Coca-Cola Company

Dear Mr. Wilton

I am appalled to learn that management at Coca-Cola Amatil's Indonesian subsidiary is systematically victimizing the elected leaders of independent unions working with the IUF. In Cibitung, management unfairly dismissed union chairman Atra Narwanto and used the services of a notorious anti-union law firm to overturn the local Labour Office's recommendation for immediate reinstatement. Management has insisted on excluding Narwanto from union/management meetings despite the fact that he remains the elected chairman of the union. Management at Bawen reacted to the formation and legal registration of a new union in February 2016 by summarily transferring the elected chairman to a new workplace and then terminating his employment effective April 1. Management refuses to engage in good faith collective bargaining and insists that information on wage scales is 'confidential'. These policies make a mockery of the Coca-Cola Company's professed commitment to respecting human rights. I call on you to act to ensure that the two dismissed union leaders are reinstated and that management fully respects the rights of the members and officers of the independent unions working with the IUF at Indonesian Coca-Cola facilities and enters into good faith negotiations with them.

Yours sincerely

**********
Översättning:

Till: Brent Wilton, global direktör, arbetsplatsrättigheter och mänskliga rättigheter, The Coca-Cola Company

Hej Brent!

Det har kommit till min kännedom att ledningen på Coca-Cola Amatils dotterbolag i Indonesien systematiskt trakasserar de valda ledarna för fria fackföreningar som samarbetar med IUL. I Cibitung har arbetsgivaren på felaktiga grunder sagt upp fackordföranden Atra Narwanto och anlitat en juristfirma som är ökänd för sin fackföreningsfientliga profil för att överklaga den lokala arbetsmarknadsmyndighetens rekommendation om omedelbar återanställning. Arbetsgivaren vägrar låta Narwanto delta i ledningens möten med facket, trots att han fortfarande är fackföreningens valda ordförande. Och när arbetarna i Bawen bildade och hos myndigheterna registrerade en ny fackförening i februari 2016 svarade arbetsgivaren med att omplacera den valda ordföranden till en annan arbetsplats och sedan säga upp honom från och med 1 april. Arbetsgivaren vägrar avtalsförhandla i god tro och hävdar att information om löneskalan är "konfidentiell". Den här sortens beteende är ett hån mot The Coca-Cola Company som öppet lovat att respektera mänskliga rättigheter. Jag uppmanar dig att se till att de båda sparkade fackledarna återanställs och att arbetsgivaren helt och fullt respekterar rättigheterna för medlemmar och ledning i de fria fackföreningar som samarbetar med IUL på Coca-Colas indonesiska anläggningar och i god tro börjar förhandla med dem.

Hälsningar

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: bwilton@coca-cola.com
actions@iuf.org


Hälsningar">

Stop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 1063 :

Tack

Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: