English
Español
Français
Deutsch
Skandinaviska
Português
Русский

11056 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 13-Sep-2016

Status: active

© 2017 IUF

PepsiCo svarar på bildandet av nytt fack i Pakistan med angrepp på rättigheter

På PepsiCos Frito-Lay-fabrik i Lahore i Pakistan reagerade företagsledningen på bildandet och den officiella registreringen av en fackförening med 650 medlemmar genom att trakassera och omplacera fackets funktionärer. Arbetsgivaren försökte också kringgå fackets kollektiva förhandlingsrätt genom att skapa en falsk fackförening.

Sedan PepsiCo-arbetarnas fackförening registrerades och officiellt fick rätt att förhandla kollektivt med arbetsgivaren har de fackliga funktionärerna på falska grunder utsatts för disciplinåtgärder och ordföranden har omplacerats till en annan arbetsplats så att han inte kan träffa medlemmarna. Företaget har registrerat en falsk nationell fackförening som för att undergräva Lahorearbetarnas krav på förhandlingar om ett kollektivavtal säger sig företräda arbetarna på två olika anläggningar. Det riktiga fackets medlemmar får ingen övertid och arbetsgivaren trycker på för att de ska lämna facket.

Arbetarna bildade ursprungligen fackföreningen som en reaktion på den stora användningen av osäkra anställningar, där personal som hyrdes in från bemanningsföretag jobbade i åratal på fabriken utan fast anställning.

Ett stort antal arbetare – bland annat kvinnor – har demonstrerat utanför fabriksgrindarna och krävt att företaget respekterar deras rättigheter och börjar förhandla i god tro med facket. Stöd deras kamp! FYLL I FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO: säg åt företaget att respektera de fackliga rättigheterna på fabriken i Lahore och upphöra med de ständiga rättighetsövergreppen mot lagerarbetarna i Västbengalen i Indien som sparkats utan saklig grund och sedan inte återanställts på anläggningen vars enda kund är PepsiCo.

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To Ms Indra Nooyi, Chief Executive Officer, PepsiCo Inc.
Cc Ms Carolyn Fisher, Vice President of Global Labor Relations, PepsiCo Inc.

Dear Ms Nooyi,

I am deeply concerned that PepsiCo management in Lahore, Pakistan has responded to the legal recognition of the PepsiCo Workers’ Union with full collective bargaining rights by violating the rights of the union and its members. Union officers have been transferred out of the plant and face disciplinary proceedings on false charges. Management has responded to the union’s lawful and legitimate collective bargaining demands by promoting a bogus national union claiming to represent workers at the PepsiCo concentrate factory as well as the Lahore plant in order to undercut the Lahore PepsiCo Workers’ Union’s right to negotiate a collective agreement.

I call on you to immediately cease these violations of basic rights, reinstate the union president to his position at the Lahore plant, drop all disciplinary proceedings and other forms of harassment against union officers and members and negotiate in good faith with the legally recognized union. PepsiCo should also act to end ongoing complicity in violations of the rights of unfairly dismissed workers at the RKFL warehouse in West Bengal by using its influence with the warehouse provider to ensure that RKFL reinstates the 28 dismissed workers defended by the IUF, with stable employment and guarantees that their rights to union membership and collective bargaining are fully respected.

Yours sincerely,

**********
Översättning:

Till: Indra Nooyi, vd, PepsiCo Inc.
Kopia: Carolyn Fisher, vice vd, globala arbetsrelationer, PepsiCo Inc.

Bästa Indra Nooyi!
Jag är djupt oroad över att PepsiCos ledning i Lahore i Pakistan när PepsiCo-arbetarnas fack officiellt beviljats rätt att avtalsförhandla har reagerat med att bryta mot fackets och medlemmarnas rättigheter. Fackliga funktionärer har omplacerats utanför fabriken och hotas med disciplinåtgärder för påhittade anklagelser. Arbetsgivaren har svarat på fackets lagliga och legitima krav på avtalsförhandlingar med att stödja en falsk nationell fackförening som säger sig företräda arbetarna på både PepsiCos koncentratfabrik och fabriken i Lahore, som ett sätt att kringgå förhandlingsrätten för PepsiCo-facket i Lahore.

Jag uppmanar dig att omedelbart se till att rättighetsbrotten upphör, fackets ordförande återanställs på sin gamla tjänst på fabriken i Lahore, arbetsgivaren river upp alla disciplinåtgärder och slutar trakassera fackets funktionärer och medlemmar och förhandlar i god tro med den juridiskt godkända fackföreningen. PepsiCo måste dessutom sluta bidra till de ständiga brotten mot rättigheterna för lagerarbetarna som godtyckligt sparkades från RKFL:s anläggning i den indiska delstaten Västbengalen. PepsiCo måste därför använda sitt inflytande över lagerleverantören så att RKFL på trygga villkor återanställer de 28 sparkade arbetare som försvaras av IUL, samt även garantera att deras föreningsfrihet och förhandlingsrätt respekteras.

Hälsningar

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: Indra.Nooyi@pepsico.com
Carolyn.Fisher@pepsico.comStop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 1019 :

Tack
Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: