English
Español
Français
Deutsch
Skandinaviska
Português
Русский

11061 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 13-Sep-2016

Status: closed

© 2020 IUF

This campaign is now closed.
Diese Kampagne ist abgeschlossen.
Cette campagne est close.
Esta campaña ha terminado.
Kampanjen er avsluttet.

PepsiCo svarar på bildandet av nytt fack i Pakistan med angrepp på rättigheter

På PepsiCos Frito-Lay-fabrik i Lahore i Pakistan reagerade företagsledningen på bildandet och den officiella registreringen av en fackförening med 650 medlemmar genom att trakassera och omplacera fackets funktionärer. Arbetsgivaren försökte också kringgå fackets kollektiva förhandlingsrätt genom att skapa en falsk fackförening.

Sedan PepsiCo-arbetarnas fackförening registrerades och officiellt fick rätt att förhandla kollektivt med arbetsgivaren har de fackliga funktionärerna på falska grunder utsatts för disciplinåtgärder och ordföranden har omplacerats till en annan arbetsplats så att han inte kan träffa medlemmarna. Företaget har registrerat en falsk nationell fackförening som för att undergräva Lahorearbetarnas krav på förhandlingar om ett kollektivavtal säger sig företräda arbetarna på två olika anläggningar. Det riktiga fackets medlemmar får ingen övertid och arbetsgivaren trycker på för att de ska lämna facket.

Arbetarna bildade ursprungligen fackföreningen som en reaktion på den stora användningen av osäkra anställningar, där personal som hyrdes in från bemanningsföretag jobbade i åratal på fabriken utan fast anställning.

Ett stort antal arbetare – bland annat kvinnor – har demonstrerat utanför fabriksgrindarna och krävt att företaget respekterar deras rättigheter och börjar förhandla i god tro med facket. Stöd deras kamp! FYLL I FORMULÄRET NEDAN FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO: säg åt företaget att respektera de fackliga rättigheterna på fabriken i Lahore och upphöra med de ständiga rättighetsövergreppen mot lagerarbetarna i Västbengalen i Indien som sparkats utan saklig grund och sedan inte återanställts på anläggningen vars enda kund är PepsiCo.