English
Español
Skandinaviska
Français
Русский

9904 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 28-Apr-2016

Status: active

© 2018 IUF

PepsiCo medskyldigt till indiska lagerleverantörens ständiga rättighetsbrott

Globala läsk- och snacksjätten PepsiCo är medskyldigt till lagerleverantörens upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna i den indiska delstaten Västbengalen. Sedan 2013 har IUL:s medlemmar stött en grupp modiga lagerarbetare som blev av med jobbet för att de utnyttjade sin rätt att bilda en fackförening . Företaget som sparkade dem - Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RKFL) - driver en lageranläggning vars enda kund är PepsiCo.

PepsiCo:s lagerleverantör har mött arbetarnas rättighetskamp med ännu fler övergrepp. Under den långvariga konflikten har de redan osäkra ettårskontrakten ensidigt ersatts med tremånaderskontrakt, en avsevärd försämring av de berörda arbetarnas rättigheter. Lagerarbetarna får inte ens kontrakt som är skrivna på ett språk som de förstår utan måste istället underteckna ett engelskt dokument och underrättas sedan muntligt om kontraktets varaktighet. Och PepsiCo som själva anser sig ha stränga leverantörsregler och ett starkt engagemang för internationella människorättsnormer ställer sig trots det bakom lagerleverantörens agerande.

Direkta samtal mellan IUL och PepsiCo - bland annat medlingsförsök i regi av OECD:s nationella kontaktpunkt i USA - har inte lett till någon lösning av konflikten.

PepsiCo:s vägran att erkänna och avhjälpa de ständiga rättighetsbrotten gör företaget medskyldigt till dem - och medbrottsligheten visar att leverantörsreglerna och det påstådda engagemanget för mänskliga rättigheter bara är tomma ord.

STOPPA PEPSIBROTTEN! FYLL I FORMULÄRET NEDAN OCH SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO.

När du skickar protestbrevet (på engelska, följt av en översättning) så levereras det till mottagaren som ett e-brev. Ditt namn läggs också till på ett vykort klicka här för att se vykortet som endast finns på engelska som skickas till företaget vid ett senare tillfälle.

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To Ms Indra Nooyi, Chief Executive Officer, PepsiCo Inc.
Cc Ms Carolyn Fisher, Vice President of Global Labor Relations, PepsiCo Inc.

Dear Ms Nooyi,

I find it scandalous that PepsiCo refuses to act in response to ongoing and deepening violations of human rights by Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RKFL), a warehouse supplier in West Bengal, India contracted exclusively to PepsiCo. Since 2013, a courageous group of workers who are unemployed as a consequence of insisting on their right to form a trade union at the warehouse have received international support. In response to these demands, RKFL has unilaterally replaced already precarious one year employment contracts with contracts for 3 months, pushing rights even further out of reach. Direct discussion between the IUF and PepsiCo has failed to secure rights for these workers, with PepsiCo standing behind its supplier's practices. PepsiCo's refusal to recognize and to remedy ongoing human rights violations makes it complicit in these abuses, complicity which leaves your company's supplier code and declared dedication to human rights in tatters. I urge you to recognize and to remedy the situation through direct discussions with the IUF.

Yours sincerely

**********

Översättning:

Till: Indra Nooyi, vd, PepsiCo Inc.
Kopia: Carolyn Fisher, vice vd, globala arbetsrelationer, PepsiCo Inc.

Bästa Indra Nooyi!

Det är en skandal att PepsiCo inte gör något åt de ständiga och allt värre brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RKFL), en lagerleverantör i den indiska delstaten Västbengalen med PepsiCo som enda kund. Sedan 2013 har en grupp modiga arbetare som blev av med jobbet för att de utnyttjade sin rätt att bilda en fackförening på lagret fått internationellt stöd. Som svar på deras krav har RKFL ensidigt ersatt de redan osäkra ettåriga anställningskontrakten med tremånaderskontrakt, en avsevärd försämring av de berörda arbetarnas rättigheter. Direkta samtal mellan IUL och PepsiCo har inte lett till någon lösning av konflikten. Istället har PepsiCo ställt sig bakom leverantörens agerande. PepsiCo:s vägran att erkänna och åtgärda de ständiga rättighetsbrotten gör företaget medskyldigt till dem - och medbrottsligheten visar att era leverantörsregler och påstådda engagemang för mänskliga rättigheter bara är tomma ord. Jag uppmanar dig att erkänna och rätta till situationen i direkta samtal med IUL.

Hälsningar

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: Indra.Nooyi@pepsico.com
Carolyn.Fisher@pepsico.comStop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 997 :

Tack
Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: