English
Español
Skandinaviska
Français
Русский

9946 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 28-Apr-2016

Status: closed

© 2020 IUF

This campaign is now closed.
Diese Kampagne ist abgeschlossen.
Cette campagne est close.
Esta campaña ha terminado.
Kampanjen er avsluttet.

PepsiCo medskyldigt till indiska lagerleverantörens ständiga rättighetsbrott

Globala läsk- och snacksjätten PepsiCo är medskyldigt till lagerleverantörens upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna i den indiska delstaten Västbengalen. Sedan 2013 har IUL:s medlemmar stött en grupp modiga lagerarbetare som blev av med jobbet för att de utnyttjade sin rätt att bilda en fackförening . Företaget som sparkade dem - Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RKFL) - driver en lageranläggning vars enda kund är PepsiCo.

PepsiCo:s lagerleverantör har mött arbetarnas rättighetskamp med ännu fler övergrepp. Under den långvariga konflikten har de redan osäkra ettårskontrakten ensidigt ersatts med tremånaderskontrakt, en avsevärd försämring av de berörda arbetarnas rättigheter. Lagerarbetarna får inte ens kontrakt som är skrivna på ett språk som de förstår utan måste istället underteckna ett engelskt dokument och underrättas sedan muntligt om kontraktets varaktighet. Och PepsiCo som själva anser sig ha stränga leverantörsregler och ett starkt engagemang för internationella människorättsnormer ställer sig trots det bakom lagerleverantörens agerande.

Direkta samtal mellan IUL och PepsiCo - bland annat medlingsförsök i regi av OECD:s nationella kontaktpunkt i USA - har inte lett till någon lösning av konflikten.

PepsiCo:s vägran att erkänna och avhjälpa de ständiga rättighetsbrotten gör företaget medskyldigt till dem - och medbrottsligheten visar att leverantörsreglerna och det påstådda engagemanget för mänskliga rättigheter bara är tomma ord.

STOPPA PEPSIBROTTEN! FYLL I FORMULÄRET NEDAN OCH SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO.

När du skickar protestbrevet (på engelska, följt av en översättning) så levereras det till mottagaren som ett e-brev. Ditt namn läggs också till på ett vykort klicka här för att se vykortet som endast finns på engelska som skickas till företaget vid ett senare tillfälle.