English
Deutsch
Skandinaviska
Français
Español
Русский
Português

4781 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 28-Jan-2022

Status: active

© 2024 IUF

Köttarbetarnas arbetsmiljö under angrepp i Brasilien

IUL uppmanar Brasiliens arbetsmarknadsdepartement att säga nej till förslagen om att riva upp eller ändra NR 36, den förordning som reglerar arbetsmiljön i kött- och fjäderfäindustrin.

När NR 36 började gälla inom kött- och fjäderfäförädling 2013 var det ett stort framsteg i Brasilien, som inspirerade till införandet av liknande arbetsnormer i hela Latinamerika. NR 36 uppfyller kraven i Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention 155, som är den internationella normen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Brasiliens regering godkände NR 36 efter 15 år av nationella och internationella kampanjer för säkrare arbetsplatser i kött- och fjäderfäindustrin. NR 36 syftar till att sätta stopp för den lavinartade utbredningen av belastningsskador och andra skador genom att reglera arbetsrutinerna och förebygga sådana skador. Om förordningen upphävs eller ändras skulle arbetsmiljön för mer än en halv miljon arbetstagare i köttindustrin försämras. NR 36 ger arbetstagarna och deras fack ett garanterat inflytande i utformningen och kontrollen av arbetsmiljön på jobbet, helt i linje med internationella normer som ILO-konvention 155.

Idag när vi befinner oss mitt i en global pandemi förbereder sig brasilianska myndigheter med storföretagens uppbackning för att upphäva eller allvarligt försvaga NR 36.

SKRIV UNDER UPPROPET nedan och låt Brasiliens regering veta att du står bakom kampanjen till försvar för arbetsmiljöförordningarna för landets köttindustri.


Meddelandet visas först på engelska och sedan på svenska.

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To:
Mr Leandro Barbosa de Lima – Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho
Mr Eduardo Sampaio Marques – Chefe de Gabinete da Ministra da Agricultura
Mr Francisco Basilio Freitas De Souza – Assessor Especial da Ministra da Agricultura
Mr Marcelo da Siqueira Freitas - Ministério da Economia - Chefe da Assessoria Especial
Mr Paulo Roberto Nunes Guedes - Gabinete do Ministro da Economia
Mr João Henrique Nascimento de Freitas – Assessoria Especial do Presidente da República

Dear Sirs,

We have been informed by the global trade union federation, the IUF, that the Ministry of Labour of Brazil is considering withdrawing or amending NR36, the regulations governing health and safety in the meat industry.

NR 36 is critical to protecting the safety of workers in a hazardous industry where repetitive strain injuries, amputations, cuts, falls, stress, and exposure to zoonotic diseases and antimicrobial resistant (AMR) pathogens are regular occurrences. In the midst of a global pandemic, when crowded workplaces, cold and humid working conditions, lack of appropriate PPE and poor ventilation have combined to cause death or illness to hundreds of thousands of workers and their families, we demand that workplace health and safety regulations be maintained to protect workers from harm.

As the International Labour Organization (ILO) prepares to discuss declaring health and safety a Fundamental Principle and Right at Work, we remind you that NR 36 is in compliance with ILO standards and must not be weakened.

We urge you to oppose proposals to amend or withdraw NR 36.

**********
Översättning:

Till:
Leandro Barbosa de Lima – Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho
Eduardo Sampaio Marques – Chefe de Gabinete da Ministra da Agricultura
Francisco Basilio Freitas De Souza – Assessor Especial da Ministra da Agricultura
Marcelo da Siqueira Freitas - Ministério da Economia - Chefe da Assessoria Especial
Paulo Roberto Nunes Guedes - Gabinete do Ministro da Economia
João Henrique Nascimento de Freitas – Assessoria Especial do Presidente da República

Hej!

Det globala facket IUL har berättat för oss att arbetsmarknadsdepartementet i Brasilien överväger att upphäva eller ändra NR36, den förordning som reglerar arbetsmiljön i köttindustrin.

NR 36 är central för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet i en farlig industri, där belastningsskador, amputationer, skärsår, fall, stress och exponering för zoonotiska sjukdomar och antibiotikaresistenta patogener är vanligt förekommande. Mitt i en global pandemi när en kombination av trängsel, kyla och fukt på arbetsplatserna, bristande personlig skyddsutrustning och dålig ventilation har lett till död eller sjukdom för hundratusentals arbetstagare och deras familjer. Vi kräver att arbetsmiljöförordningarna upprätthålls så att arbetstagarna skyddas från skadeverkningar.
När Internationella arbetsorganisationen ILO nu förbereder sig för en diskussion om att göra arbetsmiljö till en grundläggande princip och rättighet i arbetslivet vill vi påminna om att NR 36 uppfyller ILO:s normer och inte får försvagas.

Vi uppmanar dig att säga nej till förslagen om att ändra eller upphäva NR 36.

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: gab.mtp@mte.gov.br
gm@agro.gov.br
eduardo.sampaio@agro.gov.br
francisco.basilio@agro.gov.br
marcelo.freitas@economia.gov.br
gabinete.ministro@economia.gov.br
aesppr.chefia@presidencia.gov.brStop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 1177 :

Tack

Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: