English
Español
Skandinaviska
Deutsch
Français
Русский

10526 supporters

Klicka här för att delta i andra IUL-kampanjer.


Datum uppdatering : 17-Jun-2020

Status: active

© 2024 IUF

The Coca-Cola Company utnyttjar folkhälsokrisen i Filippinerna för att angripa arbetstagarnas rättigheter

Under täckmantel av coronakrisen passar Coca-Colas företagsledning i Filippinerna på att angripa ledarna för IUL-anslutna FCCU-SENTRO och hota deras medlemmar med uppsägning, disciplinåtgärder och polisinsatser.

Medan arbetarna kämpar med den stränga nedstängningen av samhället och en livsfarlig pandemi har företaget beordrat anställda med misstänkt coronasmitta att gå i obetald hemkarantän. Djupt oroade över smittrisken efter att en arbetskamrat varit i kontakt med en nära anhörig som avlidit i covid-19 höll arbetare på Coca-Cola-fabriken i San Fernando i Pampanga-provinsen ett fackligt krismöte i omklädningsrummet 28 mars. Fackledarna uppmanade arbetarna att följa regeringens rekommendationer och stanna hemma om de var rädda för att själva smittas eller för att smitta andra, och sa att det var ett beslut som de fick fatta på egen hand.

Den 6-8 april tillrättavisade arbetsgivaren sju fackfunktionärer och medlemmar på fabrikerna i San Fernando och Canlubang, bland annat Alfredo Marañon, Belarmino Tulabut och Danilo Pineda, och anklagade dem för ’ekonomiskt sabotage’. De tre ledarna sparkades 8 maj. FCCU:s förbundssekreterare Brendo Enriquez skrev till Coca-Cola-ledningen 18 maj och protesterade mot uppsägningarna och berättade sedan för medlemmarna och IUL om brevet. Han har tillrättavisats för detta och hotas nu av uppsägning. Och 9 juni kallade arbetsgivaren in polisen för att stoppa en fredlig demonstration där arbetarna protesterade mot uppsägningarna av deras fackliga ledare. Demonstranterna bar ansiktsmasker, iakttog det fysiska avståndet och hade kommit överens med den lokala polisen om tillvägagångssättet.

Coca-Colas verksamhet i Filippinerna är helägt av The Coca-Cola Company i Atlanta i USA. Ansvaret för trakasserierna, uppsägningarna och hoten mot vårt medlemsförbund och dess medlemmar vilar helt på The Coca-Cola Company.

Fackligt förtroendevalda som hävdar sina medlemmars rätt till en säker arbetsmiljö begår inte ’ekonomiskt sabotage’. Facket har rätt att kommunicera med medlemmarna och IUL och att mötas fredligt och protestera.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN nedan och tala om för The Coca-Cola Company att det inte kan utnyttja en folkhälsokris för att angripa grundläggande mänskliga rättigheter!

Protestbreven visas först på engelska sedan på svenska.

Ditt namn: (nödvändigt)
Din e-post: (nödvändigt)
Ditt förbund/organisation:
Land:
Skriv in Ditt meddelande här - eller använd nedanstående meddelande.

To Mr. James Quincey, CEO and Chairman, The Coca-Cola Company

Cc Mr. Brent Wilton, Director, Global Workplace Rights, The Coca-Cola Company

Dear Mr. Quincey,

I am deeply concerned to learn that The Coca-Cola Company appears to be capitalizing on the COVID-19 emergency to attack fundamental trade union rights at its operations in the Philippines.

As you should be aware, the government has imposed strict lock-down and confinement measures in response to the emergency. I am sure you are aware that the company offers no pay for workers who follow the government’s advice to remain at home if they fear contamination or risk exposing others.

Workers at the San Fernando bottling plant held a meeting on March 28 to discuss their fears and concerns and the union’s demands to the company for dealing with the emergency. Management responded to this meeting on April 6-8 by disciplining 7 union officers and members at the San Fernando and Canlubang plants, including Alfredo Marañon, Belarmino Tulabut, and Danilo Pineda, absurdly charging them with 'economic sabotage'. The three leaders were terminated on May 8.

FCCU-SENTRO General Secretary Brendo Enriquez wrote to Coke management on May 18 protesting the dismissals and sharing the communication with his members and with the IUF. He has been disciplined and faces termination. And management called on the police to break up a peaceful demonstration by workers protesting the dismissal of their union leaders on June 9. The protesting workers wore masks, respected social distancing and had agreed on procedures with the local police.

It is unacceptable to curtail union rights and to discipline, dismiss and intimidate union members at a time when management should be engaging with the union to constructively manage the impact of the crisis.

I call on The Coca-Cola Company to act immediately to reinstate all dismissed union leaders, drop the absurd charges against Brendo Enriquez, engage in good faith with FCCU-SENTRO on COVID-19 protocols, and fully respect the union’s right to freedom of assembly and to communicate with its members and with the IUF on these issues.

Yours sincerely


**********************

Till: James Quincey, vd och ordförande, The Coca-Cola Company

Kopia: Brent Wilton, ansvarig för globala rättigheter på arbetsplatsen, The Coca-Cola Company

Bästa James Quincey!

Det har kommit till min kännedom att The Coca-Cola Company tycks använda coronakrisen som täckmantel för att angripa grundläggande fackliga rättigheter i verksamheten i Filippinerna. Som du förmodligen vet har landets regering genomfört en samhällsnedstängning och infört stränga restriktioner i samband med krisen.

Du vet säkert att företaget inte betalar någon lön till anställda som följer regeringens rekommendation att stanna hemma om de är rädda för att smittas eller smitta andra. Arbetare på tappningsanläggningen i San Fernando höll ett möte 28 mars för att diskutera sin oro och fackets krav på företagets hantering av krisen. Arbetsgivarens svar på fackets krav 6-8 april var att tillrättavisa sju fackfunktionärer och medlemmar på fabrikerna i San Fernando och Canlubang, bland annat Alfredo Marañon Belarmino Tulabut och Danilo Pineda, och anklaga dem för ’ekonomiskt sabotage’. De tre ledarna sparkades 8 maj.

FCCU:s förbundssekreterare Brendo Enriquez skrev till Coca-Cola-ledningen 18 maj och protesterade mot uppsägningarna och berättade sedan för medlemmarna och IUL om brevet. Han har tillrättavisats för detta och hotas nu av uppsägning. Och 9 juni kallade arbetsgivaren in polisen för att stoppa en fredlig demonstration där arbetarna protesterade mot uppsägningarna av deras fackliga ledare. Demonstranterna bar ansiktsmasker, iakttog det fysiska avståndet och hade kommit överens med den lokala polisen om tillvägagångssättet.

Det är oacceptabelt att kringskära fackliga rättigheter och tillrättavisa, avskeda och trakassera fackmedlemmar i en tid när arbetsgivaren borde föra konstruktiva samtal med facket om hur krisen ska hanteras.

Jag kräver att The Coca-Cola Company genast ser till att alla sparkade fackliga ledare återanställs, det absurda åtalet mot Brendo Enriquez läggs ner, förhandlingar i god tro med FCCU-SENTRO om coronarutiner inleds, och fackets mötesfrihet och rätt att kommunicera med medlemmarna och IUL om dessa frågor till fullo respekteras.

Hälsningar

Om du vill skicka ditt eget meddelande och inte använda denna text, ber vi dig öppna ditt e-postprogram och kopiera dessa adresser i ”Till”-fältet: urgentaction@iuf.orgStop spam!
Skriv in följande nummer i nedanstående ruta 1162 :

Tack

Kryssa för i rutan om du vill fortsätta få meddelanden från oss om solidaritetsaktioner: